Піфагор

Піфагор

Програмний комплекс освітні технології “Піфагор” призначений для бюджетних установ та навчальних закладів/ Система створена на базі СУБД ORACLE в архітектурі «клієнт-сервер» з використанням сучасних технологій обробки інформації та підготовки документів MS Office і Fast Reports. Крім того, система базується на таких загальних модулях, як:

 • модуль безпеки доступу до інформації та адміністрування прав користувачів;
 • модуль моніторингу роботи системи (для відслідковування доступу до інформації та протоколювання роботи системи);
 • модуль конфігурування головних модулів системи.

Система побудована на основі сучасних підходів до розробки Веб-систем автоматизації, з використанням технології AJAX і, звичайно ж, принципу «Клієнт-Сервер». Такий підхід вимагає потужного сервера для збереження бази даних навчального закладу та сервера для розміщення програмного забезпечення модулів системи.

ПІФАГОР має модульну структуру. Кожен з модулів може працювати як у взаємодії з іншими модулями системи, так і автономно. Використання сучасних технологій дозволяє якісно підвищити потенційні можливості системи і успішно використовувати її у великих організаціях, що мають розгалужену структуру і велику кількість користувачів. Функціональні можливості системи спрямовані на комплексну автоматизацію управління бюджетною організацією. Крім обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, обліку запасів, обліку фінансово-господарських операцій, в Системі реалізовані наступні завдання:

ДОДАТКОВІ МОДУЛІ:

Фінансування:

 • планування і контроль виконання кошторису витрат на період (для головного та підвідомчих організацій);
 • оперативне планування і управління асигнуваннями;
 • облік проведеного фінансування;
 • облік зміни до кошторису витрат;
 • облік залишків на рахунках розпорядчих засобів (при наявності договору з Держказначейством)
 • фінансовий аналіз та звітність.
 • Управління діловими процесами — модуль дозволяє автоматизувати управління бізнес-процесами всіх
  підрозділів компанії (WORK FLOW), а також управління документообігом (DOC FLOW).

Закупівлі - модуль, призначений для автоматизації проведення процедур закупівлі (товарів, послуг, робіт) та документообігу тендерних комітетів, організаціями і відомствами, які здійснюють закупівлю за власні чи державні кошти.

Облік часу чи людських ресурсів навчального закладу (кадри) - дозволяє автоматизувати ведення штатного розкладу, облік руху кадрів, ведення табельного обліку, формування звітних форм за штатним розкладом, кадрових документів, наказів, звітів.

Майно - автоматизація обліку об'єктів майна та нерухомості в просторовому, економічному, технічному, страховому, будівельному, юридичному ракурсах.

Звітность — центр обліку - автоматизує формування зведеної звітності будь-якого призначення (бухгалтерської, статистичної і.т. д.) і будь-якого рівня структурної складності (від первинних звітів, що формуються конкретною організацією або фізичною особою до зведених звітів по установах від районного до центрального рівнів).

Модуль використовується для:

 • зведення бухгалтерської звітності підвідомчих структурних підрозділів;
 • зведення звітів філій (представництв) фірм;
 • складання плановими органами зведених кошторисів на основі заявок організацій; отримання та перевірки зведених звітів від організацій. Здача звітності в форматі *.xml – застосунок, що надає функціональну можливість здачі звітності в електронному вигляді до податкової інспекції.

Розрахунок заробітної плати - автоматизує ведення особових рахунків співробітників, облік робочого часу з формуванням табеля, розрахунок та нарахування заробітної плати з урахуванням норм робочого часу, виробітку і стажу, розрахунок відрядної оплати праці, податків і утримань, розрахунок відпусток і виплат за листками непрацездатності, формування підсумкових відомостей, проводок з оплати праці, депонуванню і перерахуванню, довідок, звітів.

Бухгалтерія - це модуль, побудований за перевіреною часом і тисячами клієнтів концепції роботи автоматизованої бухгалтерії. Він реалізує всі необхідні функції для ефективної і точної роботи бухгалтерів, надання повної бухгалтерської звітності, ведення обліку для потреб управління підприємством та надання даних у головні організації для консолідованого обліку.

Модуль дозволяє вести облік у національній та іноземних валютах:

 • основних засобів і нематеріальних активів;
 • малоцінних і швидко зношуваних предметів;
 • товарно-матеріальних цінностей;
 • розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • грошових коштів на рахунках;
 • витрат на виробництво та інших витрат;
 • фінансово-господарських операцій.

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03