Модуль “Деканат":

Даний модуль містить такі інструменти автоматизації:

1. Словники.

 • управління інформацією про академічні групи, що заплановані на навчальний рік;
 • прив’язка академічних груп до робочих навчальних планів;
 • управління інформацією про викладачів;
 • управління словником аудиторного фонду.

2. Планування.

 • підготовка навчальних планів (графіку навчального процесу, даних по бюджету часу, планування вивчення навчальних дисциплін та контролю знань – все згідно форм Міністерства освіти і науки України);
 • подання на затвердження навчальних планів до модулю «Навчальний відділ»;
 • друк навчальних планів;
 • підготовка, подання на затвердження та друк робочих навчальних планів, в т.ч. семестрових та індивідуальних на основі базових навчальних планів, затверджених у МОН.

3. Розклад занять.

 • конструктор розкладу занять факультету на основі даних із робочих навчальних планів;
 • друк розкладу занять факультету;
 • перегляд зайнятості аудиторного фонду факультету та пошук накладок по аудиторіях;
 • перегляд розкладу занять викладача та перегляд накладок у нього;
 • подання розкладів на затвердження у модуль «Навчальний відділ».

4. Контроль знань.

 • занесення результатів курсових робіт та проектів;
 • занесення результатів проходження практики;
 • занесення результатів заліків та екзаменів;
 • занесення результатів державної атестації.
 • імпорт результатів успішності із системи дистанційного навчання “Moodle”.

Програмний комплекс “Піфагор Цифровий університет” базується на таких загальних модулях, як:

 • потужний та гнучкий модуль звітів;
 • модуль безпеки доступу до інформації та адміністрування прав користувачів;
 • модуль моніторингу роботи системи (для відслідковування доступу до інформації та протоколювання роботи системи);
 • модуль конфігурування головних модулів системи.

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03