Модуль “Навчальний відділ”:

Модуль “Навчальний відділ”.

Даний модуль містить такі інструменти автоматизації:

1. Переліки напрямів підготовки та спеціальностей.

 • створення переліків спеціальностей;
 • формування відповідності переліків при появі нових постанов Кабінету Міністрів, але при наявності ще діючих старих переліків у ВНЗ.

2. Ліцензування та акредитація.

 • створення ліцензії, що діє у ВНЗ, та занесення інформації по ліцензованим обсягам;
 • створення сертифікатів про акредитацію та занесення даних із сертифікату;
 • занесення записів протоколів рішень ДАК, що вносять зміни до ліцензії та сертифікатів про акредитацію;
 • створення проекту нової ліцензії та сертифікату на основі змін, визначених протоколами рішень ДАК;
 • друк ліцензії, сертифікату, а також їх проектів.

3. Розподіл спеціальностей.

 • розподіл спеціальностей на визначений рік прийому між структурними підрозділами (факультетами та відокремленими підрозділами);
 • розподіл спеціальностей, що прив’язані вже до структурного підрозділу, на форму термін та тривалість навчання;
 • прив’язка розподілених між структурними підрозділами спеціальностей до випускаючих кафедр.

4. Обсяги державного замовлення.

 • занесення обсягів державного замовлення для спеціальностей визначеного переліку в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • внесення змін до обсягів державного замовлення листами МОН;
 • напівавтоматичний розподіл обсягів держзамовлення для прийому у ВНЗ між факультетами та уточненнями спеціальностей на визначений термін та тривалість навчання.

5. Статистичні звіти.

 • по контингенту студентів;
 • перегляд та друк обов’язкових щомісячних, семестрових та річних звітів (контингент студентів, порівняльні аналізи, звіти для міністерства - форми 5ВО, 2-3НК та інші);
 • перегляд та друк допоміжних звітів.

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03