Модуль “Приймальна комісія”

Модуль “Приймальна комісія”.

 • планування груп абітурієнтів для проведення вступних випробувань;
 • формування розкладу вступних випробувань;
 • імпорт пропозицій прийому та заяв абітурієнтів з ЄДЕБО;
 • друк вихідних документів потрібної форми на основі поданої в ЄДЕБО заяви абітурієнта (особова справа, розписка, екзаменаційний лист із розкладом вступних випробувань);
 • внесення інформації про наявність оригіналу документу про освіту абітурієнта та автоматична відправка цієї інформації в ЄДЕБО;
 • формування рейтингових списків абітурієнтів у форматі, зручному для навчального закладу;
 • друк рейтингових списків абітурієнтів та експорт на веб-сайт навчального закладу;
 • автоматичне формування рекомендацій на зарахування із можливістю ручного корегування неоднозначних ситуацій щодо рекомендацій;
 • друк екзаменаційний відомостей для проведення вступних випробувань;
 • внесення результатів проведених вступних випробувань (шифрованих та нешифрованих робіт);
 • розшифрування робіт абітурієнтів;
 • реєстрація внутрішніх заяв абітурієнтів, які не потрібно відправляти в ЄДЕБО (зимовий прийом, переведення/поновлення із іншого ВНЗ).
 • друк імпортованих наказів на зарахування із ЄДЕБО, друк повідомлень про зарахування, витягів із наказів та актів передачі справ у відділ кадрів;
 • формування списків зарахованих абітурієнтів;
 • розподіл зарахованих абітурієнтів по академічним групам;
 • створення та друк наказів на формування академічних груп по зарахованим абітурієнтам;
 • формування звітів для військово-мобілізаційного відділу (довідки, особові справи, списки студентів);
 • різноманітні звіти на період роботи приймальної комісії.

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03