MASTER БУХГАЛТЕРІЯ: Бюджетні установи

MASTER БУХГАЛТЕРІЯ: Бюджетні установи

MASTER:БУХГАЛТЕРІЯ

Програмний продукт для ведення комплексного обліку бюджетних установ. Відповідає вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до українського ринку. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

Складається з функціональних модулів, що охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку: ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ, БАНК, КАСА, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ПОСЛУГИ, СКЛАД, ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, КАДРИ, ЗАРПЛАТА, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ та базових модулів ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

МОДУЛЬ «ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ» ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ — кошторис; зміни кошторису; фінансування. НАЛАШТУВАННЯ — бюджети; доступ до бюджету; періоди бюджетування; розпорядники та одержувачі коштів; шаблони розрахунків бюджетів; відповідність кодів КЕКВ галузевим КЕКВ.

МОДУЛЬ «БАНК /БЮДЖЕТ/»

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ — юридичні/фінансові зобов’язання; договори постачання. ДОКУМЕНТИ БАНКУ — платіжні доручення; виписки банку; заявки на видачу готівки та перерахування коштів; заявки на покупку валюти; заявки на продаж валюти. КЛІЄНТ-БАНК — імпорт виписок банку; імпорт курсів валют х web-ресурсу; імпорт курсів валют; імпорт довідника банків. ЗВІТИ — рух засобів по банках на дату; рух коштів по р/р на дату; грошові кошти на розрахункових рахунках; оборотно-сальдова відомість по рахунках; картка рахунку; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; відомості; журнали ордери; залишки на початок місяця; відповідальність договорів кошторису; аналіз зобов’язань; аналіз фінансування; аналіз отриманих асигнувань; аналіз фінансових зобов’язань; відповідність юридичних зобов’язань кошторису видатків; аналіз платіжних доручень. НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; відповідність ТГО і призначення платежів; налаштування роботи з "Клієнт-Банк"; групи програм "Клієнт-Банк".

МОДУЛЬ «КАСА /БЮДЖЕТ/» ДОКУМЕНТИ КАСИ — документи каси. ЗВІТИ — касова книга; сальдо та обороти по рахунках; картка рахунку; сальдо і обороти по аналітиках; картка аналітики; журнал операцій по рахунках відомості журнали-ордери; грошові кошти в касі; залишки на початок місяця РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ — розрахунки з підзвітними особами. НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню; відповідність ТГО і призначення платежів; параметри каси.

МОДУЛЬ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ /БЮДЖЕТ/» ДОКУМЕНТИ — надходження; списання; амортизація; інші операції по необоротним активам. КАРТОТЕКА ОЗ І НМА — основні засоби та нематеріальні активи: основні засоби та нематеріальні активи (ієрархія). ЗВІТИ — відомість залишків та руху ОЗ, НМА; оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; оборотно-сальдова по аналітиках; картка аналітики; шахові відомості; журнали-ордери; залишки ОЗ по місяцях; звіт по нарахуванню амортизації (зносу); оборотно відомість по дорогоцінних металах.

МОДУЛЬ «ПОСЛУГИ /БЮДЖЕТ/» ДОКУМЕНТИ — отримані послуги; надані послуги. РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ — акти звірки взаєморозрахунків; акти інвентаризації розрахунків; коригування боргу. ЗВІТИ — сальдо та обороти по рахунках; картка рахунку; сальдо і оборотні по аналітиках; картка аналітики; аналіз заборгованості. ДОВІДНИКИ — контрагенти; договори; умови оплати; країни, міста, області, населені пункти. НАЛАШТУВАННЯ — параметри налаштування; налаштування меню.

МОДУЛЬ «СКЛАД /БЮДЖЕТ/» ДОКУМЕНТИ — оприбуткування ТМЦ; переміщення ТМЦ; списання ТМЦ; повернення ТМЦ; рахунки на оплату постачальникам. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ — документи інвентаризації. ЦІНИ — цінник; проекти цін; документи виставлення цін; документи переоцінки товарів. ЗВІТИ — оборотно-сальдова по ТМЦ; картка аналітики; журнал складських операцій; залишки ТМЦ по місяцях. ДОВІДНИКИ — товари, продукти і послуги; групи товарів, продукції і послуг; типи цін.

МОДУЛЬ «КАДРИ» ШТАТНИЙ РОЗКЛАД — штатний розклад. КАДРИ — особові картки; фізичні особи (ЦПХ); призначення і переміщення; освіта; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і почесні звання; участь у ліквідації ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки. НАКАЗИ — накази. ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; періоди використання відпусток; графік відпусток. ПІЛЬГИ — пільги; інвалідність.

МОДУЛЬ «ЗАРПЛАТА» ТАБЕЛЬ — табель; фонди робочого часу. ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ — відпустки; лікарняні; документи по середньому; заява-розрахунок ФСС. НАРАХУВАННЯ — разові нарахування; умовно-постійні нарахування. УТРИМАННЯ — разові утримання; умовно-постійні утримання. ЗАРПЛАТА — розрахунок зарплати; підсумки зарплати; карткові рахунки; закриття звітного місця; відміна закриття звітного місяця. БУХГАЛТЕРІЯ — проведення по зарплаті; платіжні

МОДУЛЬ «ОПЕРАЦІЇ /БЮДЖЕТ/» ДОКУМЕНТИ ОПЕРАЦІЙ — документи; ручні операції; регламентні операції; журнал проводок; виставлення початкових залишків. ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ — тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству. ПДВ — податкові документи; реєстр виданих податкових накладних; реєстр отриманих податкових накладних. СЕРВІС — дати заборони зміни даних; режими тестування звітного періоду; план рахунків,

МОДУЛЬ «ЗВІТИ /БЮДЖЕТ/» СТАНДАРТНІ — оборотно-сальдова відомість; аналіз рахунку; картка рахунку; шахова відомість; журнал-ордер; оборотно-сальдова відомість по аналітиках; картка аналітики зведені проводки; Головна книга; універсальний звіт. МЕМОРІАЛЬНІ ОРДЕРИ — меморіальні ордери; журнал-головна. КАРТКИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ — картка аналітичного обліку готівкових операцій; картка аналітичного обліку касових видатків; картка аналітичного обліку фактичних видатків; картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань; книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань; картка аналітичного обліку

МОДУЛЬ «ДОВІДНИКИ /БЮДЖЕТ/» БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИДАННЯ — Дебет-Кредит; Бухгалтер 911; Все про бухгалтерський облік. ПЛАН РАХУНКІВ — план рахунків, розділи; план рахунків, ділянки обліку; план рахунків, припустимі кореспонденції; план рахунків, види аналітик. ДОВІДНИКИ /БЮДЖЕТ/ — коди економічної класифікації видатків; казначейства; консолідована аналітика; програми; фонди; доходи. ПІДРОЗДІЛИ — типи підрозділів; довідник підрозділів. БАНК І КАСА — банки; банки до організації; довідник валют; довідник типів курсів валют.

МОДУЛЬ «АДМІНІСТРУВАННЯ» КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи. ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів. ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій. БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД. ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань. ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження

ТАРИФИ

СТАЦІОНАРНІ РІШЕННЯ

MASTER:Комплексний облік для бюджетних установ - на 1 користувача 13999.00 звільнено від ПДВ

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03