MASTER:ДОКУМЕНТООБІГ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ — це програмний продукт, який включає необхідний набір функціональних можливостей, бізнес-процесів обробки всіх видів документів згідно з вимогами чинного законодавства України та дозволяє вести загальний електронний документообіг державних установ та організацій.

Програмний продукт дозволяє вести загальний електронний документообіг усіх вхідних, вихідних і внутрішніх документів.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ:

 • підвищення ефективності та якості роботи з документами
 • прозорість руху документів і контролю за їх виконанням
 • економія коштів на придбання техніки, витратних матеріалів, оплати поштових доставок, зберігання паперових документів
 • економія робочого часу працівників на реєстрацію, обробку, узгодження, пошук документів
 • оптимізація процесів документообігу
 • створення єдиного інформаційного простору
 • розмежування повноважень та доступів до документів
 • одночасне опрацювання документів декількома користувачами

СКЛАД ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

МОДУЛЬ «ДОКУМЕНТООБІГ» ПІДРОЗДІЛИ — об’єкти функціонування; довідники підрозділів; типи підрозділів. КОНТРАГЕНТИ — контрагенти; країни, міста, області, населені пункти. НАЛАШТУВАННЯ — налаштування доступу до оригіналів документів; налаштування меню. ДОВІДНИКИ — види документів; види оригіналів документів; теми документів; види контролю; види доставки; типи завдань; папки завдань; списки виконавців; помічники виконавців; типи зв'язків документів; прості довідники. ПЕРСОНАЛ.

МОДУЛЬ «АДМІНІСТРУВАННЯ» КОРИСТУВАЧІ — користувачі та групи. ПАРАМЕТРИ — параметри; конструктор параметрів. ГОЛОВНЕ МЕНЮ — конструктор меню; налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; мої групи функцій. БАЗА — обслуговування інформаційної бази; журнал коригувань довідників; монітор підключень до сервера БД. ПЛАНУВАЛЬНИК ЗАВДАНЬ — планувальник завдань; журнал планувальника завдань. ВИВАНТАЖЕННЯ ЖУРНАЛІВ — вивантаження

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОДАТКИ

MASTER:ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ Додаток до програмного продукту MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ MASTER:Електронний архів забезпечує реалізацію наступного функціоналу:

 • ведення НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ — для систематизації та класифікації документів;
 • формування СПРАВ — групування виконаних документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;
 • формування ОПИСІВ СПРАВ;
 • формування АКТІВ НА ЗНИЩЕННЯ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ зручний і швидкий пошук потрібної документації; впорядковане та безпечне зберігання інформації; обмеження несанкціонованого доступу до даних; вивільнення офісних площ від накопичених паперів; захист документації від безповоротної втрати або пошкодження.

MASTER:РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ

Додаток до програмного продукту MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ MASTER:Реєстр документів забезпечує реалізацію наступного функціоналу:

фіксацію передачі оригіналів документів; можливість контролю місцезнаходження/зберігання паперових оригіналів документів.

ДОДАТОК "РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ" ЗАБЕЗПЕЧУЄ

реєстрацію в програмному продукті факту передачу паперових оригіналів документів між виконавцями структурних підрозділів. Здійснюється методом створення електронного реєстру та включення у нього електронних документів паперові оригінали яких передаються виконавцям. фіксування відповідної інформації про реєстр на документах, що включені до реєстру передачі. Користуйтеся із задоволенням!

MASTER:НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ (НПА)

Додаток до програмного продукту MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ MASTER:Нормативно-правовий акт забезпечує реалізацію наступного функціоналу:

створення окремого бізнес-процесу обробки нормативно-правових актів (НПА) згідно чинного законодавства України:

 • розробка;
 • погодження;
 • затвердження;
 • реєстрація;
 • відправка/приймання нормативно-правових актів (НПА) по СЕВ;
 • формування окремого виду документа;
 • додавання вкладень по шаблону.

Норативно-правові акти (НПА) — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права.

ДОДАТОК "MASTER:НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ" ЗАБЕЗПЕЧУЄ

 • розробку проектів нормативно-правових актів (НПА) (вкладення файлів по затверджених шаблонах);
 • підтримку варіативності реквізитного складу для кожного із видів документів;
 • опрацювання та проходження документів згідно налаштованих маршрутів та правил;
 • визначений перелік ролей та учасників опрацювання/погодження проектів НПА;
 • обмін документами засобами СЕВ ОВВ.

MASTER:КОНТРОЛЬ ВИКОНАВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Додаток до програмного продукту MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ MASTER:Контроль виконавчої дисципліни забезпечує реалізацію наступного функціоналу:

децентралізовану можливість постановки завдань на контроль на рівні керівників/виконавців; моніторинг контрольних документів/завдань; підтвердження виконання і зняття з контролю.

Можливість на рівні будь-якого користувача використовувати функцію "Контроль", що дозволяє персонально здійснювати контроль виконавчої дисципліни, як особистих завдань так і завдань/доручень виданих іншим користувачам (наприклад, підлеглим).

%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B03