Зміни в ПЗ "jSolutions" за жовтень 2019

Logo jsol

1. Номерний фонд У формі редагування ціни для поля "Базова ціна" додатково доданий список для вибору можливих значень ("дня", "тижня", "місяця", "на весь термін"), за допомогою якого тепер можна вказати ціну номера за необхідний період. У розділі "Дані про місця" в календарі завантаження, при виконанні операції поселення/бронювання, поле "Період по..." буде закритий для редагування, у разі, якщо вибран номер, у якого встановлена базова ціна "тижня" або "місяця".

2. Особові рахунки У формі редагування особового рахунка співробітника для поля "Ознака "Декрет"" (вкладка "Додатково") додані нові значення "Відпустка по вагітності в період відпустки по догляду" та "Відпустка по догляду до 3 років (2)".

3. Права доступу для Юридичних осіб • У модулі "Адміністратор" в розділі "Користувачі Системи" додано третє вікно "Пов'язаний з юридичними особами" (для користувачів) / "Пов'язана з юридичними особами" (для груп). В даному вікні доступне додавання юридичних осіб (ЮО) організації, до якої "прив'язаний" поточний користувач/група або, в разі, якщо такої "прив'язки" немає, то всіх юридичних осіб будь-якої організації. Для перегляду ефективних прав (свої + успадковані від груп) на ЮО для поточного користувача у вікні "Пов'язаний з юридичними особами" (для користувачів) відображається перелік персонально доступних ЮО, а також перелік ЮО успадкований від груп, виділений сірим кольором і недоступний для вилучення. Якщо користувач/група "переприв'язуються" до іншої організації, то в момент "переприв'язки" зі списку ЮО будуть вилучатися всі ЮО, які не пов'язані з новою "прив'язаною" організацією. У ситуації, при якій користувач прив'язаний до "організації" і входить в групу, яка не "прив'язана" до організації, він отримає права на ЮО від цієї групи. • У всіх місцях Системи, де є можливість вибору Юридичної особи (у відповідному полі), додана перевірка на доступність ЮО та в списку можливих значень не показуються недоступні ЮО. При цьому supervisor бачить завжди всі Юридичні особи. • Для реалізації можливості роботи з усіма ЮО в модулях, в яких при вході не вибирається ЮО, додана настройка, яка дозволить ігнорувати права на доступ до конкретних ЮО. А саме, в розділі "Налаштування Системи | Інтерфейс" доданий перемикач "Не враховувати права доступу до юридичних осіб". Це системне налаштування, встановлюється тільки адміністратором Системи. Використовується тільки в модулях, в яких при вході не вибирається ЮО. У модулях, в яких при вході вибирається ЮО, як і раніше, будуть безумовно враховуватися права доступу до ЮО.

4. Штатний розклад У формі редагування особового рахунка співробітника для поля "Ознака "Декрет"" (вкладка "Додатково") додані нові значення "Відпустка по вагітності в період відпустки по догляду" та "Відпустка по догляду до 3 років (2)".

5. Тарифи У формі редагування заголовка тарифу доданий перемикач "Включати знижку в ціну". Якщо перемикач встановлений, то в рахунку та чеку з таким тарифом ціна та вартість позицій будуть розраховані з урахуванням знижки, яка не буде відображатися ні в заголовку, ні в специфікаціях.

6. Розділи Системи У блок головного меню "Розділи" додано розділ "Товарні акції". Розділ призначений для реєстрації товарних акцій, які проводить організація. Під час реєстрації акції вказуються умови її проведення, а також преміальна номенклатура (параметри бонусів, знижок або призових товарів).

7. Тачскрін "Облік відвідувань" У вікні "Групові заняття" у блоці полів з інформацією про клієнта додано вікно "Учасники групового заняття", в якому відображається список клієнтів, що записалися на обрану дату. В даному вікні при виборі клієнта, у верхній частині поточного блоку буде відображатися (на перегляд) інформація про клієнта. При необхідності за допомогою відповідних кнопок можна додати нового клієнта в групу або вилучити поточного клієнта зі списку учасників групового заняття.

 1. Розсилки по Viber, SMS У розділах "Клієнти та потенційні клієнти", "Маркетингові заходи", "Журнал сервісного обслуговування", "Договірні документи", "Ліди" (модуль "Менеджмент та маркетинг"), а також в розділі "Клієнти" (модуль "Спортивно-розважальний комплекс") реалізований функціонал розсилок клієнтам за допомогою Viber і SMS. Для цього в формі контекстної функції "Підготувати розсилку" для поля "Тип" в список можливих значень додані "Viber" і "SMS". Відправка SMS та Viber повідомлень, яка виконується з "Журналу доставки", здійснюється відповідно до системних налаштувань, що встановлені в розділі "Налаштування Системи | Зовнішні інтерфейси". Примітка: У момент створення розсилки на Viber Система шукає у контрагента номер телефону з типом "Viber" і зносить його в "Журналі доставки" в поле "Адреса" форми редагування параметрів доставки. У момент створення SMS-розсилки у поле "Адреса" буде зноситися номер телефону з типом "Мобільний", "Мобільний (особистий)" і "Мобільний (робочий)".

 2. Накази У розділах "Накази" і "Зразки наказів" додані типи пунктів наказу "Прийом водія", "Звільнення водія" і "Переведення".

 3. Накази У розділах "Накази" і "Зразки наказів" для типу пункту наказу виконані наступні доробки: • Додані типи пунктів наказу "Прийом водія" та "Звільнення водія". • Для типу пункту наказу "Переведення" в полі "Вид переведення" додано значення "Переведення водія". • Зроблено доступним тип пункту наказу "Закріплення водіїв" з повною функціональністю, який використовується в модулі "Автотранспорт". • При формуванні тексту шаблону наказу в список доступних функцій додані для вибору функції, які використовуються в модулі "Автотранспорт".

 4. Картотека матеріальних об'єктів • У формі редагування складу картки додані поля "Номер акта надходження" та "Номер акта введення". • У формі редагування картки на вкладці "Основні дані" для карток ОЗ і МНА поля для зазначення реквізитів документа надходження та введення в експлуатацію (Документ, номер, дата) відкриті для редагування, якщо дані операції не були виконані для картки. Поля закриваються тільки після виконання відповідних операцій. Якщо виконується тільки операція "Введення в експлуатацію" (тобто операція "Надходження" не виконувалася), то поля для зазначення реквізитів документа надходження будуть закриті. Якщо в картці користувачем заповнені реквізити документів надходження/введення в експлуатацію, то під час виконання операцій "Надходження", "Введення в експлуатацію" значення реквізитів відповідних документів будуть переноситися на форму операції в поля "Підтвердження", "Номер", "Дата". Якщо операції "Надходження", "Введення в експлуатацію" виконуються над поміченими картками, то значення реквізитів документа на форму операції не переносяться, за умови, що поля "Підтвердження", "Номер", "Дата" на формі операції незаповнені. • У формі редагування картки на вкладці "Основні дані" для карток ОЗ і МНА поле "Дата" з групи полів "Введення в експлуатацію:" доступне для редагування, якщо не виконана операція "Введення в експлуатацію". Після виконання операції над однією карткою значення даного поля буде переноситися в поле "Дата" форми операції. • Операція "Введення в експлуатацію". Якщо в картці користувачем заповнена дата введення в експлуатацію, то під час виконання операції "Введення в експлуатацію" за поміченими картками, в історію операція буде записуватися датою, що зазначена в картці. Якщо дата введення в експлуатацію в картці не вказана, то для таких карток операція буде виконуватися датою, що зазначена у формі операції "Введення в експлуатацію". Також при створенні ГО (встановлений перемикач "Створювати господарську операцію" на формі операції), якщо в зразку ГО на вкладці "Правила відпрацювання" в групі полів "Дата відпрацювання ГО" встановлений перемикач "Дата документа", то дата ГО буде дорівнювати даті введення в експлуатацію відповідної картки.

 5. Загальне за Системою У вікні календаря, який викликається за допомогою контекстної функції "Календар" (клавіша F4) в полях введення дати, додана кнопка "Сьогодні (поточна дата)" для можливості швидкого переходу до поточної дати.

 6. Картотека матеріальних об'єктів • Під час додавання картки ОЗ на підставі ГО (пункт контекстного меню "Додати за ГО"), якщо в специфікації ГО для однієї номенклатурної позиції вказано кількість >1, то буде створюватися картка з кількістю 1, тобто у вікні "Склад картки" буде один запис. При цьому у вікні "Склад картки" при виконанні функції "Масове додавання" поле "Кількість" буде автоматично заповнюватися залишком кількості для даної номенклатурної позиції. Якщо під час масового додавання користувач вкаже кількість більшу ніж залишок, то буде видаватися попереджувальне повідомлення і масове додавання не буде виконано. Також, під час додавання картки ОЗ на підставі ГО, додана можливість додавати кілька карток. Тобто, пункт контекстного меню "Додати за ГО" буде доступний до тих пір, поки не виконано додавання карток на повну кількість, що вказана в специфікації ГО. При цьому кожна наступна картка буде додаватися з кількістю 1. • У пункт контекстного меню "Додати за ГО" додано підпункти "Масове надходження" та "Масове введення в експлуатацію". При виборі цих пунктів у розділ будуть додаватися картки на всю кількість, що вказана в специфікації ГО. При цьому кожна картка створюється з кількістю 1. Для всіх доданих карток в історію операцій буде записуватися операція "Надходження" або "Введення в експлуатацію", відповідно. Ці контекстні функції доступні тільки під час додавання карток ОЗ, тобто, якщо в розділі "Господарські операції" використовується функція "Створити картку МО | Створити картку ОЗ", або під час запиту "Будете вносити зміни в Картотеку матеріальних об'єктів?" вибрано "Створити картку ОЗ". • Якщо під час додавання карток дія "Додати" була виконана на будь-якій картці, що вже створена, то з цієї картки в нову картку буде переноситися значення полів "Дебет", "Кредит" групи полів "Бухгалтерська проводка списання амортизації". Даний функціонал виконується під час звичайного додавання і додавання на підставі ГО. При виконанні "Додати" в нову картку також буде переноситися рахунок з аналітикою та номер групи інвентарного номера.

 7. WEB-версія Системи Виконані доопрацювання в розділі "Замовлення харчування". • У плитковому режимі на плитці з блюдом виводиться грамаж страви та його енергетична цінність. А саме: Грамаж страви виводиться, як і раніше, з поля "Вихід готової страви" розділу "Меню страв та напоїв". Тепер, якщо поле "Вихід готової страви" не заповнено, то буде виводитися значення з поля "Розрахунок на" (якщо для поля встановлено перемикач "грам"), за умови, що в модифікації калькуляційної карти заповнена "Харчова цінність". Енергетична/харчова цінність на плитці буде виводитися тільки для тих страв, у яких в калькуляційній карті для поля "Розрахунок на" встановлений перемикач "грам" і в модифікації калькуляційної карти заповнена "Харчова цінність". При цьому енергетична/харчова цінність страви розраховується як значення параметрів харчової цінності з модифікації калькуляційної карти в перерахунку на кількість, що вказана в полі "Розрахунок на" калькуляційної карти. Першим на плитці буде виводитися значення параметра енергетичної цінності, яке зазначено в розділі "Налаштування Системи | Ресторан" у полі "Параметр для розрахунку енергетичної цінності", далі параметри харчової цінності за алфавітом. • Додана можливість в заголовку розділу відображати назву організації (зліва від імені користувача). Вказується на сервері в properties-файлі модуля в параметрі domain_name. • Також в заголовку розділу додано зображення кошика з кількістю обраних страв і загальна сума замовлення.

 8. Ресепшн Додана можливість виконувати переселення гостей, у яких був заброньований номер. Для цього у вікні "Гості" розділу "Ті, що прибувають сьогодні" відкрита для доступу контекстна функція "Переселити" з усім своїм функціоналом. Переселення за бронюванням виконується повністю за всі дні бронювання, при цьому записів у "старому" номері не залишається. Якщо в "старому" номері були проведені оплати, то під час переселення буде створюватися чек повернення, і при цьому старе бронювання анулюється. Якщо оплат не було, то старе бронювання буде вилучено.

 9. Місця продажів Для точки продажів доданий новий тачскрін "Ресепшн". Даний тачскрін за своїм функціоналом схожий з тачскріном "Облік відвідувань", однак має інший зовнішній вигляд і ряд деяких функціональних особливостей. У тачскрін "Ресепшн" додано розділ "Запис на послугу", якого немає в тачскріні "Облік відвідувань". Вікно даного розділу представлено у вигляді розкладу на поточній точці продажів. Дані у вікні розділу відображаються в розрізі часу прийому, дат поточного місяця та послуг, які зареєстровані в місцях об'єкта/приміщення поточної точки продажів.      Червона смуга на екрані позначає поточний час. Під час реєстрації відвідування задаються: клієнт, абонемент, плановий час відвідування та спеціаліст. Після того, як час відвідування настав, можна змінити фактичний час відвідування та спеціаліста.      Поле "Спеціаліст" заповнюється за допомогою списку можливих значень. Формування списку виконується наступним чином: під час реєстрації відвідування на поточний день в списку відображаються всі Спеціалісти з режиму Адміністрування (доданих у зміну поточної точки продажів), під час реєстрації відвідування на наступні дні - згідно зі схемою роботи, зазначеної в розділі "Планування роботи персоналу". Комірка із зареєстрованим відвідуванням забарвлюється в колір, який вказаний для поточного спеціаліста в розділі "Спеціалісти". Якщо під час реєстрації відвідування Спеціаліст не вказаний, то комірка буде пофарбована в сірий колір. В комірці із зареєстрованим відвідуванням поруч з прізвищем клієнта відображається точка, яка пофарбована в один із трьох кольорів:      • зелена - розпочате відвідування. Точка забарвлюється в зелений колір після натискання на кнопку "Почати відвідування" (у формі реєстрації запису або у вікні розділу);      • жовта - прострочене відвідування - клієнт не з'явився в призначений час;      • червона - скасоване "штрафне" відвідування. Точка забарвлюється в червоний колір після натискання на кнопку "Встановити ознаку штрафного відвідування" (у формі реєстрації відвідування або у вікні розділу). Це означає, що клієнт не прийшов, але відвідування йому зараховано. В комірці, для якої зареєстровано відвідування, в правому верхньому куті комірки кольоровим трикутником можна вказати статус квитка/абонемента. Можливо налаштувати 5 колірних статусів.      Кольори статусів задаються в розділі "Налаштування Системи | Інтерфейс" в групі полів "Колір позначення схема 1-5" як "Колір фону".      Статуси задаються в розділі "Додаткова ознака Квитків" словника "Загальні поняття". Для призначення кольору статусу, в полі "Значення" необхідно вказати номер колірної схеми (число від 1 до 5).      Встановлення статусу для квитка/абонемента виконується у вікнах "Квитки"/"Абонементи" в полі "Додатково", яке заповнюється за допомогою відповідного розділу словника "Загальні поняття".

 10. Місця продажів Додана можливість самостійно регулювати відображення повідомлення про недостатню кількість товару на складі (під час роботи в тачскріні). Для цього в формі редагування "Налаштування устаткування" додано вкладку "Роздрібна торгівля", на якій присутній перемикач "Попереджувати про відсутність товару на складі".

 11. Дисципліни • У дереві каталогів при додаванні найменування дисципліни прибрана перевірка на її унікальність. • У формі редагування дерева каталогів поле "Рівень складності" перейменовано в "Індекс", збільшено значення для введення до 2-х знаків до коми. Сортування дисциплін в дереві каталогів реалізовано з урахуванням значення, зазначеного в полі "Індекс", тобто вираз для сортування дисциплін в каталозі буде складовим: "Індекс"+"Найменування" дисципліни. • У вікні розділу "Навчальне навантаження по дисципліні" виконані наступні доробки. • У формі редагування навчального навантаження по дисципліні додано поле "Навчальний період" з вибором значення зі словника "Періоди розрахунків" (обов'язкове для заповнення). Поле "Вчитель" зроблено також обов'язковим для заповнення. • Додано контекстну функцію "Розподіл тем на уроки". Під час запуску функції запускається механізм підбору теми (зі списку тем, доданих у вікні "Теми") з урахуванням кількості академічних годин на тему (1 академ.година = 1 урок), з подальшою її прив'язкою до уроку по дисципліні, починаючи з дати початку дії періоду, зазначеного в полі "Навчальний період", до дати його закінчення. При цьому розподілі прив'язка підібраної теми до уроку проводиться лише у випадку, якщо цей урок ще не проведено. Уроки будуть підбиратися за плановими даними: вчителем, класом, по дисципліні. Якщо в розподілі не задано клас, то будуть підбиратися уроки по класах, для яких не задано навантаження по класу. Примітка: Для прив'язки тем до уроків спочатку потрібно виконати їх формування на поточний період, за допомогою попереднього створення планового розкладу в розділі "Розклад занять". Функція "Розподіл тем на уроки" працює за поміченими записами. • Додано контекстну функцію "Друк документа", за допомогою якої викониється друк звіту "Календарно-тематичний план". • У вікні розділу "Теми" виконані наступні доробки. • У формі редагування теми поле "Номер за порядком" зроблений трирівневим. При цьому кількість годин у полі "Кількість академічних годин" батьківського рівня збирається автоматично і недоступна для редагування, у разі наявності в ньому записів на дочірніх рівнях, за кількістю академічних годин, зазначених у цих записах. • Під час додавання теми:      - якщо курсор стоїть на головній темі, то буде пропонуватися наступний номер для головної теми;      - якщо курсор стоїть на позиції підтеми, то буде пропонуватися вкладений елемент (наприклад, якщо курсор стоїть на темі з номером 1.1, то буде запропонований номер 1.1.1). • Під час розмноження теми:      - якщо виконується розмноження головної теми, то буде запропонована нумерація для підтеми (наприклад, якщо розмножується запис 2, то буде запропонована підтема 2.1). • Під час редагування для вкладених рівнів тем закриватимуться від редагування початкові пункти номера, для заголовних тем буде закриватися від редагування номер і кількість годин (підраховується з вкладених). • Вилучити тему не можна, якщо в ній є вкладені рівні. • У формі редагування теми додано поле "Розділ". Дане поле недоступне для редагування і заповнюється динамічно значенням з поля "Тема" запису верхнього рівня. • Вікно розділу "Лекції" перейменовано в "Теорія".

 12. Клубні/дисконтні карти Розроблена додаткова функція "Підготовка вихідних рахунків по закриттю заборгованості" (ef_create_ch_closedebt_club.jar), яка викликається з розділу "Клубні/дисконтні карти" і працює за поточною або поміченими клубними картами. Увага! Утиліта є платною. Ця функція створює окремий Вихідний рахунок на оплату для кожної клубної/дисконтної карти, що оброблюється, на суму від'ємного залишку коштів на ній, взяту по модулю. Відповідно, якщо на поточній картці сума залишку коштів більше, або дорівнює нулю, то вихідний рахунок на оплату створюватися не буде. Вихідний рахунок на оплату створюється в каталозі, що вказаний у полі "Каталог" на формі функції. У заголовку вихідного рахунку поля "Документ", "Від", "Постачальник", "Юридична особа" заповнюються значеннями, зазначеними у відповідних полях функції. У поле "Покупець" переноситься контрагент, вказаний в полі "Клієнт" заголовка поточної клубної/дисконтної карти, на підставі якої проводиться підготовка вихідного рахунку на оплату. В поле "Дисконтна карта" переноситься номер поточної клубної/дисконтної карти. У специфікації вихідного рахунку на оплату, який створюється, додається позиція з посиланням на номенклатурну позицію, яка зазначена в розділі "Налаштування Системи | Ресторан" у полі "Номенклатура рахунків харчування".

 13. Якщо значення в цьому полі не вказано, то буде видаватися попереджувальне повідомлення.
 14. Якщо значення в цьому полі вказано, то буде створюватися специфікація на суму від'ємного залишку коштів на клубній/дисконтній карті, що оброблюється, взяту по модулю.

 15. Подорожні листи Додано відображення даних "Пробіг плановий" в завданнях подорожніх листів. Дані для "Пробіг плановий" беруться з Етапів Замовлень на транспортне обслуговування. Відображення планового пробігу додано у вікні специфікації "Завдання" та у формі редагування завдання (поле недоступне для редагування). У формі редагування завдання подорожнього листа старе поле "Пробіг: плановий" (яке працює з відстанями між пунктами призначення) перейменовано у "Відстань (км)" і перенесено до поля "Пункт призначення" (функціонал даного поля не змінився).

 16. Брутто в товарних документах Для упаковки модифікації номенклатурної позиції додано брутто. • У словнику "Номенклатор товарів та послуг" у формі редагування модифікації на вкладці "Додаткові дані" для упаковки додано поле "Вага (брутто), т". • У формах редагування специфікацій і заголовків товарних документів - Прихідні накладні, Накладні на відпуск, Внутрішнє переміщення, Акти списання/оприбуткування, Повернення від покупців, Повернення постачальникам, Складські ордери - додано поле "Брутто, т". Поле недоступне для редагування.      - У специфікації це поле заповнюється значенням, яке вказано в обраній упаковці, помножене на кількість ТМЦ "В упаковках" за поточною специфікацією. Якщо у номенклатури немає упаковки, то в полі буде відображатися брутто з модифікації номенклатури, помножене на кількість "В основній ОВ".      - У заголовку документа в даному полі відображається загальна сума брутто за всіма специфікаціями.

 17. Клієнти У вікні специфікації додано вкладку "Медобстеження". Вкладка містить перелік проведених медобстежень поточного клієнта. У вікнах вкладки можна редагувати дані обстежень і прикріплювати до них файли з результатами обстеження. Додавання записів виконується в WEB-версії Системи iClinic, а також на вкладці вікна специфікації "Хроніка відвідувань" за допомогою контекстної функції "Медобстеження". Примітка: Для одного відвідування можна додати одну анкету медобстеження. Якщо за відвідуванням вже створена анкета, то функція "Медобстеження" буде недоступна.

 18. Накази У розділах "Накази" і "Зразки наказів" для типу пункту наказу "Зміна табеля" з типом дії "декрет" у поле "Ознака "Декрет"" додані для вибору значення "Відпустка по вагітності в період відпустки по догляду" та "Відпустка по догляду до 3 років (2)".

 19. Меню страв та напоїв Додана можливість вказувати кілька днів тижня, протягом яких буде діяти позиція меню. Для цього в формі редагування заголовка на вкладці "Додаткові дані" поле "День тижня" перейменовано у "Дні тижня", в якому для вибору доступні значення "Всі" або "Обрані". Якщо в полі вказано значення "Обрані", то стає доступною група перемикачів із днями тижня, для вказання відповідних днів тижня.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}