Цифровий університет

Пропонуємо Вашому навчальному закладу запровадити сучасну систему автоматизації роботи приймальної комісії “Цифровий університет” (Digital University).

Схематичне представлення функціоналу:

Схематичне представлення функціоналу

Модуль “ЄДЕБО.DU” надає можливість приймальній комісії у власній локальній мережі працювати із заявами абітурієнтів, що були попередньо зареєстровані в ЄДЕБО.

Електронні заяви абітурієнтів імпортуються у локальну базу даних в автоматичному режимі. Інші заяви реєструються в ЄДЕБО та імпортуються операторами в ручному режимі.

На відміну від функціоналу системи ЄДЕБО, модуль “ЄДЕБО.DU” системи “Цифровий університет” дозволяє:

  • планувати та проводити вступні випробування (розклад, розкладка, екзаменаційні відомості);
  • масово вносити результати вступних випробувань, які автоматично будуть відправлені в ЄДЕБО; друкувати вихідні документи для абітурієнта потрібної форми (особова справа, розписка, екзаменаційний лист із розкладом вступних випробувань);
  • вносити інформацію про наявність оригіналу документу про освіту абітурієнта офлайн (автоматична відправка цієї інформації в ЄДЕБО);
  • формувати рейтингові списки абітурієнтів у форматі, зручному для навчального закладу;
  • друкувати рейтингові списки абітурієнтів та експортувати на веб-сайт навчального закладу; автоматично формувати рекомендацій на зарахування із можливістю ручного коригування неоднозначних ситуацій (автоматична відправка цієї інформації в ЄДЕБО);
  • у автоматичному режимі зараховувати рекомендованих абітурієнтів та сформувати відповідні накази в ЄДЕБО; друкувати імпортові наказів на зарахування із ЄДЕБО, друкувати повідомлення про зарахування, витяги із наказів та акти передачі справ у відділ кадрів;
  • розподіляти зарахованих абітурієнтів по академічним групам (в т.ч. формування відповідних наказів); формування різноманітних звітів.

Презентація функціоналу, а також інформація про вартість впровадження та технічної підтримки модуля “ЄДЕБО.DU” системи “Цифровий університет” доступна за індивідуальним запитом у розділі "Заявка на презентацію".