Ціна

ВАРТІСТЬ (право використання для 1 користувача)

  1. Місцеві податки з нерухомості - 14 000 грн.

  2. Реєстр територіаль-ної громади - 15 000 грн.

  3. Погосподар-ський облік - 19 000 грн.

ПОСЛУГИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ:

  • Швидке розгортання та налаштування
  • Навчання персоналу (віддалено у режимі онлайн) або безпосередньо у Замовника
  • Надання повного комплекту документації
  • Імпорт даних із екселя та/або інших баз даних
  • Гарантійна та технічна підтримка